Náhrady

Nevyužité, zmeškané lekce nepřevádíme na další školní rok.

Jedinou výjimkou je úhrada nového kurzu.

Za absenci v lekci poskytuji 1:1 v náhradní skupince.

Před Vaší lekcí, zasílejte omluvu vždy na e-mail: vodnicek@plavanideti.cz

Na náhradní lekci není nárok za:

• neomluvenou lekci

• neúčast na náhradní lekci / za tuto lekci již není možné opět požadovat náhradu /

Finanční vyrovnání ani převody za neúčast nelze provést,

neboť náklady na rezervované místo ve skupince jsou již uhrazené pronajímateli.

Již 18 let již nabízím rodinám s malými dětmi přínosný a motivační program. Zejména pro kojence, batolata, předškoláky a školáky. Plavání kojenců a batolat podléhá přísné vyhlášce, kterou je třeba 100% dodržovat!

Co dělat v případě, že dítě onemocní? Nemoc dítěte nelze vyloučit. Za nemoc dítěte nikdo nemůže, ani klub Vodníček, ani rodič, který ze zákona nese za dítě plnou zodpovědnost, vč. ekonomických ztrát pokud dojde právě k onemocnění. Pravidla mezi provozovateli objektů a k. Vodníček jsou již 18 let nekompromisní.

Veškeré náklady za pronájem bazénu a přilehlých prostor, teplo, energie, vodné, stočné, pravidelné nákladné odběry hygienických vzorků, chemické přípravky na údržbu pomůcek, hygienické a dezinfekční prostředky, pomůcky, hračky, tiskopisy, pracovní oděv a pravidelná přeškolení instruktorů, poštovné, telefony, instruktoři, účetní atd…) musí Vodníček zaplatit vždy a v plné výši bez ohledu na účast či neúčast dítěte na plavání!  

Veškeré základní a nezbytné náklady jsou rozpočítány co nejohleduplněji mezi počet vodníčků, kteří jsou přihlášeni na kurz. Pokud po zahájení kurzu oznámíte provozovateli jakoukoliv změnu, která Vám nedovoluje v kurzu pokračovat – již není možné vracet peníze. Proto je po zahájení kurzovné nenávratné a nepřevoditelné.

Kurzovné pokrývá přesný počet lekcí v předem stanovených termínech pro přesně stanovený počet předem závazně nahlášených dětí.

  • Náhradní lekci  nebo lekce mohou čerpat děti, které lekci nebo lekce zameškaly sám rodič určí případného nahradníka.
  • Dále vystavení potvrzení o zaplacení, pokud platba proběhla bezhotovostně, je možné doložit na Vaší zdravotní  pojišťovně, která přispívá
     500 – 1 000 CZK příspěvek.

Děkuji, za dodržování podmínek.                                                                                  Vlasta Dlouhá