Řád a přihláška

Kliknutím na následující odkaz stáhnete aktuální přihlášku. Vyplněnou a podepsanou přihlášku vezměte s sebou na první lekci Vašeho plavání.

Stáhnout přihlášku Stáhnout přihlášku PDF

Organizace kurzů

 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu času a vyučujícího lektora Vašeho kurzu.
 • Před zahájením jsou klienti seznámeni s průběhem, organizací, hygienickými zásadami a provozním řádem klubu.
 • Každá lekce probíhá v bazénu, kde je teplota vody min 28,5°C ve velkém bazénu a 30,5°C v malém bazénu.
 • Natáčení a fotografování je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele klubu.
 • Lekce zpravidla probíhají 1x týdně v určený den a čas.
 • Děti jsou rozděleny do skupin dle věku a pokročilosti.

Bezpečnostní zásady

 • Při vstupu do bazénové recepce předkládejte plavenku. Obdržíte ji u lektora přímo na Vaší 1. lekci. Plavenka je Vaše vstupenka na Vámi zaplacený kurz a doklad o provedené platbě.
 • Odložte veškeré věci do šatní skříňky a bez plavek se odeberte do sprch, kde až po důkladném osprchování mýdlem plavky obléknete. Pokud se v bazénu potápíte, umyjte i vlasy. Dítěti je nutno umýt zejména zadeček. Bez plavek není vstup do bazénu možný. Každé dítě používá vlastní plavečky nebo kalhotky s gumičkami kolem nohou, které zabrání případné stolici a následnému znečištění vody.
 • Do prostoru šaten je zakázáno nosit sklo a potraviny. K svačince po plavání či nakrmení slouží dětská herna (Kolín, Kutná Hora, Kouřim). V Kolíně Vám dobře poslouží pro tyto účely restaurace.
 • Děti se nesmí po bazénu pohybovat samostaně. Za své děti nesete plnou zodpovědnost.
 • Nikdy nevstupujte nohama na podložky či jiné pomůcky určené pro kojence a batolata. Hrozí mimo jiné i pád a zranění!
 • Na lekci můžete přijít cca 25 minut před začátkem lekce. Po lekci setrvejte alepoň 30 nebo 40 minut. Dopřejte dětem po plavání dostatek času na aklimatizaci.
 • Pokud dojde k poškození pomůcek návštěvníkem, požadujeme úhradu v plné výši.

Hygienické zásady

 • Žádáme všechny klienty, aby dodržovali pečlivě hygienu svou a svých dětí. Poskytujeme služby dětem. Tedy vyžadujeme vysokou kvalitu vody a přilehlých prostor a proto jsou tato opatření zcela nezbytná.
 • Na lekci mají vstup oba rodiče s dítětem, případně sourozenec.
 • V době konání kurzů není možný vstup do žádného jiného bazénu, kde není přítomen lektor plavání. Bez plavek nebude starší sourozenec a doprovod do bazénu vpuštěn. V průběhu lekce není možné s ostatními dětmi vstupovat do bazénku, hlasitě se projevovat či jiným způsobem lekci narušovat.
 • Dítě i jeho doprovod musí být zdraví, bez podezření na jakékoliv kožní či jiné onemocnění. Na plavání není možné přijít v podnapilém stavu.
 • Nejbližší přátelé rodiny nebo babička, dědeček atd. mohou lekci shlédnout z galerie plaveckého bazénu (v KH) nebo z restaurace (v Kolíně).
 • Kamarádka s miminkem není doprovod, popř. si zaplatí jednorázovou lekci 300,- Kč.
 • V civilním oblečení není možný vstup na bazén z hygienických důvodů! Platí pro všechny účastníky! Doprovod musí mít do bazénu také plavky.
 • Každé, byť sebemenší znečištění vody ihned hlaste personálu bazénu.
 • Desinfekce hraček a pomůcek probíhá po každém plavání.
 • Cenné věci je možné uložit v pokladně či na recepci při vstupu do bazénu. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Proto raději ve vlastním zájmu cenné věci do těchto prostor nenoste.

Informace o náhradách za zmeškané lekce

 • Náhradní lekce lze provádět pouze písemně na e-mail: plavanideti@centrum.cz v kurzu platí náhrada 1:1.
 • Po skončení placeného období máte ještě 10 dní nárok na vybrání případných omluvených zmeškaných hodin.
 • Započatý kurz nelze přeložit na další období ani jednotlivé nevybrané lekce či celý kurz není možné převádět do dalšího kurzu.
 • Pokud adaptace dítěte na prostředí bazénu probíhá dlouhodobě, není možné finančně kompenzovat či nahrazovat tyto lekce. I přesto, že se lekce nezúčastníte, vzniklé náklady jsme nuceni uhradit.
 • Vzhledem k tomu, že náklady na provoz kurzu se s případnou neúčastí dítěte nesnižují, není možné kursovné za nevyčerpané lekce vracet.
 • Kursovné je cena za celý kurz a odvozuje se od ceny pronájmu bazénu. Ceny jsou stanoveny dle platného ceníku na www.plavanideti.cz. K uhrazení kurzovného používejte účet č. 273718149/0300. Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno a příjemní přihlašovaného dítěte.
 • Kursovné se hradí vždy zahájením kurzu.
 • Doba výukové lekce pro kojence a batolata je 30 minut. Pro starší děti 3,5 let 45 minut, pro mladší a starší plavce nebo dospělé 60 minut.
 • Po skončení lekce je nutné uvolnit výukový bazén pro další účastníky kurzu.
 • Souhlas s tímto řádem je podmínkou pro účast v kurzu a rodiče jej stvrzují svým podpisem na přihlášce!
 • Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Není-li situace zahrnuta v provozním řádu, klub VODNÍČEK® věří, že případné nesrovnalosti dokáže vyřešit v souladu s právem a slušností.

Storno podmínky

 • Zarezervujete si termín na plavání, uhraďte kurzovné na uvedený účet dle propozic, které Vám budou zaslány na Váš e-mail. Žádáme, aby jste uváděli vždy platný e-mail a telefon, který patří Vám a pravidelně máte možnost využívat jej.
 • V případě storna platí: do 14 dnů před zahájením kurzu 100% z ceny kurzu. V den konání lekce se vrací 50% z ceny kurzu. Po tomto datu bez nároku na vrácení peněz.
 • Účastníci kurzů souhlasí podepsáním přihlášky do kurzu nebo jiných společných akcí se zveřejněním fotografických materiálů z aktivit klubu na webových stránkách www.plavanideti.cz. Pokud si nepřejete, aby, aby byly fotografie jeho osoby nebo jeho rodinných příslušníků na našich www stránkách zveřejněny nebo naopak, si přejete, aby byly starší, již umístěné fotografie staženy, požádejte prostřednictvím e-mailu na adresu www.plavanideti.centrum.cz.
 • V případě zrušení lekce ze strany klubu VODNÍČEK® (nemoc lektora, technické důvody .. ) Vám bude automaticky nabídnuta náhradní lekce.

Děkujeme za přečtení celého řádu. Doufáme, že budete s našimi službami spokojeni. Pro všechny klienty platí, že respektují tato pravidla. Jiná řešení nejsou možná!

Vlasta Dlouhá, provozovatelka